Connectez-vous

au monde des étudiants professionnels et des entreprises

(jobs d'étudiants, stages, 1er emplois, entraide, réseautage, ...)

Article header

 

 

Wie zijn jullie en wat is jullie rol binnen het Verbond van Belgische Ondernemingen?

 

 

Pieter Timmermans: Ik ben de gedelegeerd bestuurder van het VBO. Ik superviseer 6 competentiecentra: sociaal, economisch, fiscaal, juridisch, duurzame ontwikkeling, Europa en internationaal.  

 

Bart Buysse: Ik ben de directeur-generaal van het VBO en verantwoordelijk voor het competentiecentrum Werk en Sociale zekerheid.

 

Pieter en ik vertegenwoordigen het VBO in de “Groep van 10”, – het brandpunt van het sociaal overleg – met de leiders van de werkgevers- en vakbondsorganisaties in België.

 

 

Hoe zijn jullie in jullie huidige positie terechtgekomen?

 

 

Pieter Timmermans: Ik ben economist van opleiding, gespecialiseerd in al wat beurzen en aandelen aangaat, maar ik heb nooit in dat domein gewerkt. Na mijn legerdienst ben ik beginnen te werken als adviseur bij de studiediensten van het ministerie van Financiën. Daarna ben ik overgegaan naar het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Begroting, Herman Van Rompuy, waar ik verantwoordelijk was voor het sociaal overleg, en in 1998 ben ik aan de slag gegaan bij het VBO, eerst als directeur-generaal, en sinds 2012 als gedelegeerd bestuurder.

 

Bart Buysse: Ik ben mijn loopbaan na mijn legerdienst begonnen bij de FOD Werkgelegenheid. Daar heb ik 11 jaar gewerkt, eerst bij de dienst Gelijke kansen, daarna bij de Arbeidsreglementering. Ik ben steeds meer voor het sociaal overleg beginnen te werken en tijdens één van mijn opdrachten heb ik kunnen samenwerken met leden van het VBO, die mij dan hebben voorgesteld om na het project naar hun teams over te stappen. Ik werk bij het VBO sinds eind 2004. Nu ben ik tweeënhalf jaar directeur-generaal.

 

 

Jullie hebben Young Talent in Action gelanceerd. Welke vaststelling heeft jullie ertoe aangezet deze actie te lanceren?

 

 

Pieter Timmermans: Er is een kloof tussen vraag en aanbod. 1 jongere op 5 zit zonder werk en toch zijn er 80.000 vacatures. Er zijn overduidelijk belemmeringen. We moeten er dus alles aan doen om hun aantal te verminderen en de jongeren in de werkloosheid weer hoop te geven.

 

Het tweede punt dat het idee om dit Forum uit te werken kracht heeft bijgezet, is de Tax Shift. Die zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de lasten, waardoor meer investeringen en onvermijdelijk ook jobcreatie en verhoging van de koopkracht mogelijk worden.

  

Bart Buysse: In België is talent de enige grondstof waar we over beschikken, reden te meer om de talenten bij onze jongeren te ontwikkelen en kansen te geven aan iedereen.

 

Pieter Timmermans: Iedereen heeft talenten en wij willen beweging in de zaak krijgen. Dat is de reden waarom we ervoor hebben gekozen het Forum “Young Talent in Action” te noemen. Ideaal zou zijn dat aan het eind van dit Forum alle deelnemers – de ministers zowel als de overheidsinstanties, de werkgevers en de jongeren – meer overtuigd zijn van het belang om samen in de juiste richting vooruit te gaan.

 

 

Waarom heeft het VBO dit initiatief genomen?

 

 

Pieter Timmermans: Het VBO is de enige werkgeversorganisatie die ondernemingen van elke grootte en uit alle sectoren, over heel het land, vertegenwoordigt. Zo kan het bruggen slaan tussen de verschillende actoren en van dit evenement geen regionaal maar een nationaal evenement maken.

 

 

Wat zijn de doelstellingen en welke inbreng wordt er verhoopt van dit evenement ten aanzien van de jongeren?

 

 

Bart Buysse: In de eerste plaats willen we hen informeren over de verwachtingen van de werkgevers. Hen kennis laten maken met de verschillende spelers op de arbeidsmarkt. Hen informeren over de verschillende wegen, kansen en mogelijkheden om aan werk te geraken. Alle bevoegde openbare en private diensten zullen aanwezig zijn om hun uitleg te verschaffen.

 

Het doel is ook hen te inspireren, hen aan te sporen om hun competenties te ontwikkelen.

 

Last but not least, is het belangrijk hen te horen, hun een stem te geven en hen te laten deelnemen aan het debat, want zij moeten hier ook bij betrokken worden opdat het Forum en zijn conclusies zo goed mogelijk de werkelijkheid zouden weerspiegelen.

 

 

Wat kan het evenement volgens jullie verwachtingen de ondernemingen bijbrengen?

 

 

Bart Buysse: Ze kunnen actief en op een positieve manier bijdragen aan de verbetering van de situatie van de jongeren, door aan hun zijde te werken om samen een krachtig signaal naar de politici te sturen.

 

Dit is voor hen de gelegenheid om zichzelf voor te stellen, om in contact te komen met de jongeren die hun toekomstige medewerkers vertegenwoordigen en om te begrijpen wat die jongeren verwachten, om zo voor hen aantrekkelijker te worden.

 

 

Hoe zien jullie zichzelf bij de jongeren in de komende maanden na het evenement?

 

 

Bart Buysse: Naarmate we economische groei gaan creëren gaan we boven de 2% groei raken. En dat is wat we nodig hebben om een positieve impact op de werkloosheid en de werkgelegenheid te krijgen. Als er jobs gecreëerd worden, komen er kansen voor de jongeren.

  

Dat de komende jaren een deel van de werknemers met pensioen gaat, houdt eveneens kansen in voor de jongeren, en de grote uitdaging zal zijn de competenties van de jongeren te laten matchen met de vereiste vaardigheden.

 

 

Hebben jullie nog een korte boodschap in de aard van een Twitter-bericht (140 karakters) mee te geven?

 

 

Pieter Timmermans

  

  • Neem deel aan het Forum Young Talent in Action, een vruchtbare combinatie van talent, inspiratie en hoop.
      

Bart Buysse 

 

  • Met zijn allen elk talent ontwikkelen en iedereen kansen bieden, om de jongeren aan een job te helpen.

 

  

Bedankt voor deze gedachtewisseling en rendez-vous op 1 oktober 2015 in Brussel voor het evenement van het jaar voor de jongeren en de ondernemingen.

 

 

 

Interview van Student&Go – Mariano Sanfilippo

 

www.studentandgo.com

 

 

Meer informatie over het evenement: www.youngtalentinaction.be

#Hashtag gebruikt tijdens het evenement: #YTIA

Tu pourrais également apprécier ces articles

more

Je studies in het buitenland financieren? Dat doe je zo!

more

Student&Go a rencontré Romain Simar, un jeune étudiant-entrepreneur !

more

Comment trouver un job après ses études