Connectez-vous

au monde des étudiants professionnels et des entreprises

(jobs d'étudiants, stages, 1er emplois, entraide, réseautage, ...)

Article header
    Wie zijn jullie en wat is jullie rol binnen het Verbond van Belgische Ondernemingen?     Pieter Timmermans: Ik ben de gedelegeerd bestuurder van het VBO. Ik superviseer 6 competentiecentra: sociaal, economisch, fiscaal, juridisch, duurzame ontwikkeling, Europa en internationaal.     Bart Buysse: Ik ben de directeur-generaal van het VBO en verantwoordelijk voor het competentiecentrum Werk en Sociale zekerheid.   Pieter en ik vertegenwoordigen het VBO in de “Groep van 10”, – het b...
Article header
    Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de la Fédération des Entreprises de Belgique ?     Pieter Timmermans: Je suis administrateur délégué de la FEB. Je supervise 6 centres de compétence : social, économique, fiscal, juridique, le développement durable, l'Europe et l'international.   Bart Buysse: Je suis le directeur général de la FEB, ainsi que le responsable du centre de compétence Emploi et sécurité sociale.   Pieter et moi représentons la FEB au sein du «...
Article header
    Studeren of werken? Welke richting? Welk beroep? Waar ben ik goed in? Geven deze belangrijke toekomstvragen jou ook soms het gevoel dat je onvoldoende geïnformeerd of voorbereid bent? Je bent niet alleen!   Daarom besloot het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn jaarlijkse Forum te organiseren rond jongeren en hun toekomstig werk, of Young Talent in Action.   Ontvang tips & tricks van NESTLÉ, DEME of UNICEF. Sla een praatje met de bedrijfsleiders van ING, CHILD FOCUS, MC...
Article header
    Etudier ou travailler ? Quelle orientation ? Quel métier ? En quoi suis-je bon ? Ces grandes questions d'avenir te donnent-elles parfois le sentiment d'être insuffisamment informé ou préparé ?  Tu n'es pas le seul !   C'est pourquoi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) a décidé de dédier son Forum annuel aux jeunes et à leur emploi futur. Son thème : Young Talent in Action.   Reçois les trucs et astuces de NESTLÉ, DEME ou UNICEF. Discute avec les chefs d'entre...